Bezpieczna klinika

Szanowni Państwo,

W dobie stanu epidemicznego wywołanego przez koronawirusa SARS CoV-2, istotne jest dla nas zachowanie najwyższych standardów usług medycznych, zdrowie i bezpieczeństwo naszych pacjentów oraz personelu.

W związku z tym przypominamy naszym Pacjentom:

  • każdą zaplanowaną wizytę potwierdzamy telefonicznie po przeprowadzeniu wywiadu o aktualnym stanie zdrowia Pacjenta oraz możliwości kontaktu z osobami zakażonymi.
  • prosimy aby Pacjenci wchodząc do kliniki mieli założoną maskę osłaniającą usta i nos
  • prosimy aby przy rejestracji dezynfekowali Państwo ręce
  • każdego Pacjenta w klinice poprosimy o wypełnienie ankiety epidemiologicznej oraz dokonujemy pomiaru temperatury ciała
  • uprzejmie prosimy, aby przychodzili Państwo do kliniki bez osób towarzyszących i dokładnie na wyznaczoną godzinę.
  • podczas konsultacji w gabinecie może przebywać tylko lekarz i konsultowany Pacjent – wyjątkiem są osoby niepełnoletnie, które muszą być z opiekunem prawnym oraz osoby z niepełnosprawnością wymagające pomocy w poruszaniu się.
  • od odwołania wstrzymujemy odwiedziny u osób hospitalizowanych w naszej Klinice

Informujemy, że wprowadziliśmy zalecone przez Światową Organizację Zdrowia procedury dotyczące zminimalizowania ryzyka zakażenia i wdrażamy na bieżąco zalecenia Państwowego Inspektoratu Sanitarnego.

W tak dla nas wszystkich trudnym okresie życzymy Państwu dużo zdrowia i apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności.