Cennik ortognatyka

Usługa Cena
Konsultacja chirurgia ortognatyczna 300 zł
Nazwa zabiegu Czas trwania Okres hospitalizacji Cena
Osteotomia szczękowa typu LeFort 1
Obustronna strzałkowa osteotomia gałęzi żuchwy BSSO
Osteosynteza płytkowa
4-6 h 2-3 dni od 35 000 zł
Osteotomia dwuszczękowa ze znacznym wysunięciem kompleksu szczęka-żuchwa i rotacją counter clockwise 4-6 h 2-3 dni od 38 500 zł
Genioplastyka 1-2 h 1 dzień 13 000 zł – 16 000 zł
Osteotomia jednoszczękowa 2-3 h 1 dzień 19 500 zł – 24 000 zł
SARPE 1-2 h 1 dzień 14 000 zł – 16 000 zł + koszt dystraktora podniebiennego
Kortykotomia pełnego łuku zębowego 1-2 h 1 dzień 11 000 zł + koszt materiału augmentacyjnego (kość allogenna)
Usunięcie płytek po zabiegu osteotomii 1-2 h 1 dzień 9 500 zł
Plastyka wargi górnej – upper lip lift (w znieczuleniu miejscowym) 1-2 h od 4000 zł

UWAGA! Każda procedura wymaga indywidualnej oceny w zakresie możliwości łączenia i rozszerzenia procedur, które omawiane są ze specjalistą podczas konsultacji. Podczas konsultacji lekarz, w oparciu o rozległość zabiegu i indywidualne cechy każdego pacjenta ustala ostateczny koszt operacji.

Jednym z warunków trwałego efektu operacji ortognatycznej jest stabilna osteosynteza płytkowa. Podczas naszych operacji stosujemy najwyższej jakości materiały do osteosyntezy firm premium. Stosując dodatkowe elementy do osteosyntezy, w trudnych sytuacjach klinicznych, dodatkowe koszty wynikają z kosztów materiałów.

Podczas konsultacji przedoperacyjnej przedstawiamy dokładnie zakres operacji i planowane zastosowanie materiałów do osteosyntezy oraz materiałów kościozastępczych i odbudowujących tkanki oraz wynikające z tego koszty dodatkowe.

Cennik ortognatyka