Kontakt Klinika Promedion

Klinika Chirurgii Plastycznej i Medycyny Estetycznej

Adres:
ul. Kazimierza Wóycickiego 4 (wejście od Żubrowej)
01-938 Warszawa

Formularz kontaktowy

  Imię

  Adres email

  Telefon kontaktowy (wymagane)

  Uwagi

  1.Administratorem Państwa danych osobowych jest KDK MEDICA Sp. z o.o. z siedzibą na ul. Kazimierza Wóycickiego 4, 01-938 Warszawa

  2.Przestrzeganie zasad ochrony danych w KDK MEDICA Sp. z o.o. nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: inspektor@mbrk.pl

  3.Państwa dane osobowe w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy wykonania świadczenia przetwarzane będą na postawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. W celu komunikacji z osobami kontaktowymi w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego, dane przetwarzane będą w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes).

  4.Odbiorcami danych osobowych pracowników są podmioty świadczące usługi na rzecz KDK MEDICA Sp. z o.o., z którym zostały zawarte stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.

  5.Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres utrzymywania bieżących relacji lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.

  6.W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:
  prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

  7.Podanie danych wymaganych jest niezbędne do przesłania wiadomości za pomocą formularza kontaktowego. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości wysłania wiadomości. Podanie pozostałych danych ma charakter dobrowolny i nie ma wpływu na możliwość przesłania wiadomości.