REGULAMIN KORZYSTANIA Z KARTY RABATOWEJ KLINIKI PROMEDION
upoważniającej do 10% zniżki na wybrane zabiegi medycyny estetycznej


I. Postanowienia ogólne:

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z KARTY RABATOWEJ KLINIKI PROMEDION upoważniającej do 10% zniżki na wybrane zabiegi medycyny estetycznej.
2. Karta Rabatowa daje prawo do korzystania z 10% zniżki na zabiegi medycyny estetycznej zakupione w regularnych cenach z użyciem toksyny botulinowej Azzalure oraz wszystkie zabiegi laseroterapii przy użyciu Alma Harmony XL.
3. Karta Rabatowa nie jest kartą kredytową, płatniczą ani bankową i może być używana wyłącznie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
4. Możliwość skorzystania z oferty w ramach Karty Rabatowej, nie podlega wymianie na środki pieniężne, ani nie można zrealizować jej w ramach innych, niewymienionych usług.
5. Wydający kartę: Klinika Promedion – KDK Medica Sp. z o.o. mieszcząca się ul., Wóycickiego 4; 01-938 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000276144, NIP 118-189-52-01, REGON: 140877358.
6. Klient – osoba fizyczna, prawna lub inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej dokonująca zapisu lub / i poddająca się zabiegom w Klinice Promedion.

II. Realizacja zabiegu w ramach karty rabatowej:

1. Warunkiem otrzymania karty rabatowej jest skorzystanie z co najmniej dwóch zabiegów medycyny estetycznej lub kosmetologii w Klinice Promedion za minimum 500,00 PLN oraz polubienie strony Kliniki Promedion na Facebook’u.
2. Wysokość rabatu obliczana jest według regularnych cen cennikowych.
3. Karta Rabatowa jest opatrzona indywidualnym numerem oraz podlega rejestracji w bazie danych Kliniki Promedion.
4. Karta Rabatowa musi być podpisana przez użytkownika imieniem i nazwiskiem w wyznaczonym na niej miejscu.
5. Jedyną osobą uprawnioną do posługiwania się Kartą Rabatową Kliniki Promedion jest użytkownik, co oznacza, że prawo do zniżek wynikający z posiadania Karty Rabatowej nie może być cedowane na inną osobę.
6. Aby skorzystać z przywilejów Karty Rabatowej użytkownik zobowiązany jest wręczyć Kartę rejestratorce przed zabiegiem.
7. Realizacja upustów następuje po przekazaniu Karty Rabatowej rejestratorce, przed dokonaniem transakcji.
8. Klient może posiadać tylko jedną Kartę Rabatową Kliniki Promedion.

III. Postanowienia końcowe:

1. Zniżki, o których mowa w niniejszym Regulaminie, nie będą łączone z innymi zniżkami oferowanymi przez Klinikę Promedion oraz innymi zniżkami, jakie posiada Klient. Klient będzie miał prawo dokonać wyboru, z której zniżki lub promocji w dniu konsultacji korzysta.
2. W przypadku zaginięcia/kradzieży karty Klient jest upoważniony do poinformowania o tym fakcie Klinikę Promedion w celu otrzymania zastępczej Karty Rabatowej.
3. Klient akceptuje postanowienia zawarte w Regulaminie w momencie otrzymania Karty Rabatowej w Klinice Promedion.
4. Klinika Promedion zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym momencie.