Chirurgia ortognatyczna wchodzi w zakres szerszej specjalności – chirurgii szczękowo-twarzowej. Celem chirurgii ortognatycznej jest leczenie różnych dysproporcji kości szczęki i żuchwy. W przeważającej większości tym dysproporcjom kostnym towarzyszą wady ortodontyczne, w tych przypadkach nazywane morfologicznymi wadami zgryzu.

Genioplastyka – chirurgiczna korekta bródki

Cofnięta mała bródka, brak zarysu dolnej szczęki i brody, to cechy kwalifikujące do zabiegu geniolastyki. Dla wielu z nas tzw. „weak chin” – „słaby podbródek” (cofnięty, mały) może być przyczyną kompleksów. Dzięki genioplastyce możliwe jest wysunięcie i powiększenie podbródka (bródki), co pozwala na zmiejszenie asymetrii dolnej części twarzy i uzyskanie właściwych proporcji.

Czym jest genioplastyka?

To zabieg chirurgiczny w zakresie bródki. Pod tym określeniem kryje się zarówno chirurgiczne powiększenie (wysunięcie do przodu lub wydłużenie w wymiarze pionowym), jak i zmniejszenie-skrócenie bródki. Wpływa to na zmianę proporcji twarzy (skrócenie lub wydłużenie) oraz na poprawę zarysu krawędzi żuchwy. Mała cofnięta bródka może być nie tylko „problemem” estetycznym; może również sugerować negatywne cechy dla zdrowia -takie jak zwężenie górnych dróg oddechowych, które powodują chrapanie i bezdech senny.

Czy genioplastyka może pomóc w leczeniu chrapania i bezdechu sennego?

Tak, szczególnie w przypadkach cofnięcia i niedorozwoju bródki. W takich przypadkach GENIOPLASTYKA polega na wysunięciu kostnej części bródki wraz z mięśniami dna jamy ustnej i przyczepami mięśni języka i korzystnie wpływa na poszerzenie górnych dróg oddechowych, przyczyniając się to do poprawy i zmniejszenia objawów chrapania i bezdechu sennego. Ponadto doprzednia genioplastyka korzystnie wpływa na zdolność swobodnego zamknięcia ust; co pozwala zniwelować problem stałego, przewlekłego napięcia mięśni twarzy.

Bezdech senny

Operacja ortognatyczna może mieć korzystny wpływ w przypadkach bezdechu sennego, szczególnie u Pacjentów z cofnięciem (niedorozwojem) żuchwy (bródki) lub szczęki. W takich przypadkach operacja ortognatyczna może pomóc w uzyskaniu prawidłowej funkcji żucia (gryzienia pokarmów), wyraźniejszej mowy, lepszego oddychaniu i zdrowego snu.

5 cech, że możesz cierpień na bezdech senny:

  • Nadmierne chrapanie,
  • Przerwy w oddychaniu podczas snu (bezdechy),
  • Przewlekłe zmęczenie i znużenie w ciągu dnia,
  • Częste bóle głowy,
  • Niepokój, irytacja, częsta zmiana nastroju.

Jeżeli dostrzegasz u siebie któryś z problemów – rozważ konsultację u specjalisty, który pomoże dobrać optymalne rozwiązanie.

Chirurgia ortognatyczna Warszawa

Współczesne cele chirurgii ortognatycznej – w skrócie – to uzyskanie właściwych proporcji szczęki i żuchwy, ustawienie łuków zębowych w prawidłowych relacjach, a tym samym poprawa funkcji gryzienia, żucia, ale również mowy i inne. Równie istotna jest poprawa proporcji twarzy – poprawa estetyki twarzy i uśmiechu oraz prewencja lub zwiększenie objętości górnych dróg oddechowych jako leczenie zespołu bezdechu sennego. Zaproponowana przez wybitnego amerykańskiego chirurga ortognatycznego Dr G.W. Arnetta koncepcja FAB doskonale definiuje zagadnienie celów leczenia ortognatycznego (jak i ortodontycznego). FAB oznacza: Face (twarz) — Airways (objętość / szerokość górnych dróg oddechowych) — Bite (okluzja, zwarcie zębów).

chirurgia ortognatyczna warszawa

Kiedy warto rozważyć konsultację ortognatyczną?:

  • zaburzenia proporcji i harmonii twarzy ze współistniejącą wadą zgryzu, np. wysunięta przerośnięta w kierunku doprzednim żuchwa (szczęka dolna)
  • ograniczona przestrzeń w zakresie górnych dróg oddechowych – prewencja lub metoda leczenia obturacyjnego bezdechu sennego (zespół OSA) – Leczenie bezdechu sennego – czytaj więcej
  • znaczne cofnięcie bródki – niekorzystny profil – tzw. “ptasi” profil
  • nasilone zwężenie łuków zębowych
  • znacznie nasilone stłoczenia zębów

chirurgia ortognatyczna warszawa

Operacja ortognatyczna Warszawa

Leczenie ortognatyczne to leczenie ortodontyczno-chirurgiczne prowadzone przez zespół ortodonta-chirurg szczękowy. Leczenie ortodontyczne przygotowuje łuki zębowe do operacji ortognatycznej. Średni czas preparacji ortodontycznej przedoperacyjnej wynosi 18 – 24 miesięcy. chirurgia ortognatyczna warszawa

Chirurgia ortognatyczna Warszawa

Konsekwencją dysproporcji kostnych szczęki i żuchwy oraz współistniejących wad zgryzu są zaburzenia funkcji życiowych, takich jak gryzienie i spożywanie pokarmów, mowa, jak również oddychanie. Mogą występować również zaburzenia czynnościowe w zakresie stawów skroniowo-żuchwowych. W rysach twarzy często obserwuje się zauważalny negatywny wpływ na proporcję, symetrię i estetykę twarzy, co może wpływać na obniżenie samooceny oraz aktywności społecznej i szeroko pojętej jakości życia.

 

Zalecenia przed i pooperacyjne dla Pacjentów ważne informacje

ZobaczZobacz także:
Chirurgia szczękowo-twarzowa – czytaj więcej
Poznaj nasz zespół – czytaj więcej
Dr n.med. Marcin Wiśniewski chirurg szczękowy – czytaj więcej
Cennik – czytaj więcej