Chirurgia ortognatyczna wchodzi w zakres szerszej specjalności – chirurgii szczękowo-twarzowej. Celem chirurgii ortognatycznej jest leczenie różnych dysproporcji kości szczęki i żuchwy. W przeważającej większości tym dysproporcjom kostnym towarzyszą wady ortodontyczne, w tych przypadkach nazywane morfologicznymi wadami zgryzu.

Chirurgia ortognatyczna Warszawa

Jeżeli profil Twojej twarzy wydaje Ci się niekorzystny z powodu kształtu i pozycji bródki. Skarżysz się na cofniętą, małą bródkę…? Pragniesz zmian w profilu, gdy Twoja bródka będzie bardziej wysunieta, wyraźnie „zarysowana”? W takich przypadkach może pomóc Ci leczenie ortognatyczne, które polega na operacji wysunięcia żuchwy lub szczęki i żuchwy oraz kostnej plastyce bródki (tzw. genioplastyka). Genioplastyka, w niektórych przypadkach, może być opcją leczenia chirurgicznego dla poprawy estetyki twarzy, ale również wpływającą korzystnie na poszerzenie górnych dróg oddechowych. Analiza profilu na podstawie badań cyfrowych oraz kliniczne badanie lekarskie są warunkiem określenia potencjalnego zakresu leczenia chirurgicznego („Planowanie Operacji Ortognatycznej”’ „Symulacja Operacji Ortognatycznej”).

Chirurgia ortognatyczna Warszawa

Współczesne cele chirurgii ortognatycznej – w skrócie – to uzyskanie właściwych proporcji szczęki i żuchwy, ustawienie łuków zębowych w prawidłowych relacjach, a tym samym poprawa funkcji gryzienia, żucia, ale również mowy i inne. Równie istotna jest poprawa proporcji twarzy – poprawa estetyki twarzy i uśmiechu oraz prewencja lub zwiększenie objętości górnych dróg oddechowych jako leczenie zespołu bezdechu sennego. Zaproponowana przez wybitnego amerykańskiego chirurga ortognatycznego Dr G.W. Arnetta koncepcja FAB doskonale definiuje zagadnienie celów leczenia ortognatycznego (jak i ortodontycznego). FAB oznacza: Face (twarz) — Airways (objętość / szerokość górnych dróg oddechowych) — Bite (okluzja, zwarcie zębów).

chirurgia ortognatyczna warszawa

Kiedy warto rozważyć konsultację ortognatyczną?:

 • zaburzenia proporcji i harmonii twarzy ze współistniejącą wadą zgryzu, np. wysunięta przerośnięta w kierunku doprzednim żuchwa (szczęka dolna)
 • ograniczona przestrzeń w zakresie górnych dróg oddechowych – prewencja lub metoda leczenia obturacyjnego bezdechu sennego (zespół OSA) – Leczenie bezdechu sennego – czytaj więcej
 • znaczne cofnięcie bródki – niekorzystny profil – tzw. “ptasi” profil
 • nasilone zwężenie łuków zębowych
 • znacznie nasilone stłoczenia zębów
 • chirurgia ortognatyczna warszawa

  Operacja ortognatyczna Warszawa

  Leczenie ortognatyczne to leczenie ortodontyczno-chirurgiczne prowadzone przez zespół ortodonta-chirurg szczękowy. Leczenie ortodontyczne przygotowuje łuki zębowe do operacji ortognatycznej. Średni czas preparacji ortodontycznej przedoperacyjnej wynosi 18 – 24 miesięcy. chirurgia ortognatyczna warszawa

  Chirurgia ortognatyczna Warszawa

  Konsekwencją dysproporcji kostnych szczęki i żuchwy oraz współistniejących wad zgryzu są zaburzenia funkcji życiowych, takich jak gryzienie i spożywanie pokarmów, mowa, jak również oddychanie. Mogą występować również zaburzenia czynnościowe w zakresie stawów skroniowo-żuchwowych. W rysach twarzy często obserwuje się zauważalny negatywny wpływ na proporcję, symetrię i estetykę twarzy, co może wpływać na obniżenie samooceny oraz aktywności społecznej i szeroko pojętej jakości życia.  Zalecenia przed i pooperacyjne dla Pacjentów ważne informacje

  Zobacz

  Zobacz także:
  Chirurgia szczękowo-twarzowa – czytaj więcej
  Poznaj nasz zespół – czytaj więcej
  Dr n.med. Marcin Wiśniewski chirurg szczękowy – czytaj więcej
  Cennik – czytaj więcej