Chirurgiczne rozszerzenie szczęki SARPE

Chirurgiczne rozszerzenie szczęki SARPE – u osób dorosłych, poprzeczne zwężenie szczęki leczone jest ortodontyczno – chirurgicznie. Pierwszym krokiem do wyleczenia tej wady zgryzu jest założenie stałego, grubołukowego aparatu na podniebienie. Następnie pacjent poddawany jest wewnątrzustnemu zabiegowi osteotomii szczęki typu Lefort 1 połączonym z rozszczepieniem tzw. szwu podniebiennego. Następnie pacjent będący w domu rozszerza swoją szczękę poprzez rozkręcanie centralnej śruby aparatu. Wykorzystywane jest tutaj tzw. zjawisko dystrakcji. Cały ten proces trwa około 7 dni. Następnie po około 3 miesiącach zakładany jest stały aparat ortodontyczny. Dzięki temu zęby zostają wprowadzone w powstałą wcześniej przestrzeń. Skutkuje to prawidłowym ułożeniem zębów w łuku zębowym, co z kolei skutkuje min. polepszeniem naszego wyglądu.