Operacyjne cofnięcie żuchwy

Strzałkowa osteotomia gałęzi żuchwy – Korekcja progenii

Operacyjne cofnięcie żuchwy. Obecnie przedżuchwie morfologiczne leczone jest nowoczesnymi, zespołowymi metodami. Na początku zakładane są stałe aparaty ortodontyczne, a następnie wykonywana jest operacja wewnątrzustnej osteotomii strzałkowej gałęzi żuchwy. Zabieg ten wykonuje się wraz z cofnięciem odłamu dystalnego do zgryzu prawidłowego. Ostatnim etapem operacji jest unieruchomienie żuchwy za pomocą tytanowych płytek.

Poznaj ceny zabiegów – czytaj więcej