Adam Balczyński chirurg

Dr Adam Balczyński- lekarz medycyny i dentysta, specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej. Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Łodzi: 2007r. – Wydział Lekarski, 2010 – Wydział Lekarsko – Dentystyczny. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał głównie w Oddziale Klinicznym Chirurgii czaszkowo-szczękowo-twarzowej onkologicznej i rekonstrukcyjnej IS CMUJ w Krakowie, gdzie w latach 2010-2015 odbywał staż specjalizacyjny, a następnie pełnił funkcję starszego asystenta. W 2015 roku zdobył specjalizację w zakresie chirurgii szczękowo-twarzowej.

Głównym obszarem zainteresowania i działań doktora Adama Balczyńskiego jest chirurgia szczękowo-twarzowa ( chirurgia ortognatyczna oraz traumatologia), chirurgia stomatologiczna z implantologii. Jako specjalista dr Adam Balczyński jest aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Czaszkowo Szczękowo Twarzowej, Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Stomatologicznej i Szczękowo Twarzowej oraz European Association for Cranio – Maxillo – Facial Surgery.

Swoje umiejętności rozwijał i doskonalił podczas wielu kursów i szkoleń w Polsce i za granicą.

Umów konsultację